Danmark får svensk kritik i Nordiska rådet

Ordföranden i Nordiska rådets socialdemokratiska grupp, riksdagsledamoten Anita Johansson, går drygt en vecka före rådets möte i Oslo till angrepp mot den danska regeringens arbete i rådet. Bland annat kritiserar hon den danska regeringens planer på språktester i danska för svenska och norska studenter i medicin som vill läsa i Danmark.
– Det är ett verkligt gränshinder om man ska sätta ett språktest på de från Norge och Sverige som ska studera medicin i Danmark. Det går stick i stäv med det vi har jobbar med, säger Anita Johansson. Men är det inte bra att kunna lite danska om man läser i Danmark? – Det kan vara bra att kunna danska. Men vi har haft den traditionen i Norden i snart 50 år, att vi ska kunna använda vårt eget språk när vi arbetar och studerar i våra nordiska grannländer. Det kommer jag att slå vakt om i framtiden också. Utöver frågan om språktest för studenter kritiserar Anita Johansson den danska regeringens agerande i två andra frågor. Den ena är Danmarks nej till att betala avgiften till det nordiska miljösamarbetet Nefko, en avgift på 117 miljoner kronor. Det andra gäller Danmarks nej till att införa nya och förenklade bestämmelser för att kunna flytta bankmedel mellan dom nordiska länderna. Anita Johansson är mycket kritisk mot den danska regeringens agerande och anser att Danmark medvetet försvårar samarbetet i Nordiska rådet. – Det känns nästan så tycker jag när man kommer med tre ickenordiska förslag på en gång. Det här kom som en klump under våren och sommaren. Hur tror du att kritiken kommer att påverka samarbetsklimatet nästa vecka? – Jag är förhoppningsfull politiker och tror att danskarna kommer att ta sitt förnuft till fånga när det gäller de här tre frågorna, säger Anita Johansson. Nordiska rådet inleder sin session i nästa vecka. En av frågorna för Sveriges del är att tillsätta en ny president i rådet. Presidenten utses i år av oppositionen i den svenska riksdagen och ett namn som förekommer i diskussionen folkpartisten Gabriel Romanus.
Marcus Ålsnäs marcus.alsnas@sr.se