Regeringen bär ansvar för bristande livvaktsskydd

Regeringen bör ta på sig en del av ansvaret för att inte säkerhetspolisens skyddsverksamhet har fungerat, och att Anna Lindh därmed var utan livvakt när hon mördades. Det säger Justitieutskottets ordförande Johan Persson, som anser att både har saknats pengar och kunskap inom säpo.
– Det är många som bär ansvar för att livvaktsskyddet brister. Dels är det regeringen som har ansvaret för anslagen först och främst. Sedan är det säpo som i det här fallet har missat ett uppenbart hot, ett hot som har blivit verkställt. Det är ju svårt att ifrågasätta. Men även riskdagen, jag själv har ett ansvar att jag inte än mer har jobbat med de här frågorna och kunnat se att de här bristerna fanns, säger Justitieutskottets ordförande Johan Persson. Minister tillsatte utredare Justitieminister Tomas Bodström meddelade på tisdagen att en utredare kommer få i uppdrag att granska hur mordet på Anna Lindh kunde ske och om säpo gjort fel när de inte gav henne en livvakt. Folkpartist nöjd med regeringen Justitieutskottets ordförande, folkpartisten Johan Persson är nöjd med regeringens initiativ. Men han tycker att det redan i dag är uppenbart att säpo arbetar på fel sätt när det gäller bedömningen av när en minister ska ha livvakt, eftersom de lät utrikesministern på egen hand gå och handla mitt i en valkampanj. Regeringen som är säpos uppdragsgivare, har också insyn i säpos arbete och borde ha reagerat, tycker han. Han säger också att om säpo ska kunna skydda ministrarna bättre i framtiden så måste regeringen vara beredd att backa upp det med mer pengar. Tror att det har med pengar att göra Både säpo och justitieministern har sagt med emfas att huruvida regeringen ska ha livvakter eller inte, har ingenting med resurser att göra. Men det har Johan Pehrson svårt att tro. – Jag har mycket svårt att tro att säpo kan göra hotbildsanalyser som vida avviker från de resurser man har för att kunna täcka upp de hoten. Det skulle se väldigt konstigt ut om man sa att det alltid fanns ett latent hot mot ledande företrädare för den svenska staten men man hade inga resurser. Det är självklart, tror jag, att alla hotbildsbedömningar formas i ljuset av resurserna man är beredd att anslå. Behövs fler livvakter anser Pehrson För att kunna skydda alla ministrar dygnet runt behövs mångdubbelt fler livvakter än vad säpo har idag. Det skulle kosta många ytterligare miljoner. Men det spelar ingen roll, tycker Johan Persson. – Finns inte pengar för att skydda ledande företrädare för svenska staten från att mördas så har vi snart ingen demokrati längre. Nu tror jag dock att man kan hitta ett mellanting mellan ingen bevakning alls och dygnet runt bevakning på alla, säger Justitieutskottets ordförande Johan Persson.
Jenny Nordberg jenny.nordberg@sr.se