1 miljard barn i svår fattigdom

Över en miljard barn i världen lever under mycket svåra förhållanden, enligt en ny studie som FN:s barnfond - UNICEF - har genomfört.
UNICEF har med vetenskapliga metoder undersökt barn i världens 46 fattigaste länder och kommit fram till att de fattiga barnens situation inte har förbättrats på senare år. Snarare tvärtom - enligt UNICEF har globaliseringen och västvärldens press på utvecklingsländerna att liberalisera sin handel bidragit till ökad fattigdom för de värst utsatta.