Tågförseningar ska minska med ny halkbekämpning

En grusblandad gelémassa som läggs på järnvägsspåren ska minska förseningarna när det blir halt. Tester som gjorts med medlet Sandite på särskilt känsliga sträckor visar på en minskning av förseningarna med 30%.