PRO överklagar intagningsstopp

PRO - föreningarna i Sotenäs vänder sig nu till Länsrätten för att få kommunens beslut om intagningsstopp till kommunens äldreboende upphävt. PRO föreningarna anser att kommunen med intagningsstoppet bryter mot socialtjänstlagen som säger att kommunen ska ge särskilt boende till gamla som behöver stöd.