Enkelskroviga fartyg förbjuds

Nu är det slut med enkelskroviga fartyg i Östersjön förbi Blekinges kust.
EU har infört förbud och det trädde i kraft på tisdagen. EU har också beslutat att tankfartyg med enkelt skrov som är äldre än 23 år måste tas ur bruk senast 2005, vilket innebär en skärpning av tidtabellen. De enkelskroviga tankfartygen har väckt stor oro efter ett antal förlisningar med stora oljekatastrofer som följd. Tankfartyget Prestiges förlisning utanför den spanska kusten var en anledning till att förbudet tidigarelas.