Fritt vårdval är dyrt för landstinget

Det fria vårdvalet infördes som ett tvång gentemot landstingen förra hösten. Sjuka garanteras rätt att söka vård i ett landsting där de slipper vänta lika länge på behandling som i det egna landstinget, men det är dyrt för landstinget.
Vid årets slut beräknas det fria vårdvalet har kostat Jämtlands läns landsting 12 miljoner kronor. Då är det 215 personer som har fått remisser till andra vårdgivare, och nästan alla, 197 personer, har sökt ortopedisk behandling. Många får vård så nära som i Sollefteå där kön till knä- och höftledsoperatioer är betydligt kortare än i Östersund, men det är också många som fått behandling på olika sjukhus i Stockholm. På Östersunds sjukhus måste man vänta i 36 veckor på en knäledsoperation om man inte har förtur, men innan dess har man fått vänta i 96 veckor, alltså nästan två år på ett första besök. Och det är 1755 personer som väntar på behandling. I Sollefteå kostar en knäledsoperation 68 000 kronor för landstinget, i Stockholm något mer. Resan dit och eventuellt boende utanför vårdavdelningen får patienten betala själv. Cirka tio personer har gjort starroerationer i andra landsting och fem har fått en hörapparat. Inte en enda persson från andra delar av landet har sökt sig till vårt landsting för att få vård.