Kommuner protesterar mot gemensam poliscentral

Kommunstyrelserna i Uddevalla, Borås och Skövde protesterar i ett brev till polismyndigheten mot planerna på en samlad kommunikationscentral för polisen i Västra Götaland.
I brevet skriver de tre kommunerna att även om polisens organisation och funktion är en statlig angelägenhet så borde kommunerna fått förslaget om besparingar och en central kommunikationscentral i Göteborg på remiss. Kommunledningarna oroar sig för att polisservicen försämras och att den lokalkännedom som finns i dag går förlorad .