Ansvaret för cykelleden klart

Frågan om vem som skall ansvara för cykelleden på Gotland ser nu ut att vara löst. Vägverket ansvarar för den del av cykelleden som går på statlig väg och kommunen ansvarar för cykelleden på kommunal och enskild väg.
Länsstyrelsen har ansvar för cykelledens sträckning i förhållande till natur- och kulturella sevärdheter och Turistföreningen blir ansvarig för att marknadsföra cyklleden.