Tage Erlander avgår och Olof Palme tillträder

30 min

I september 1969 meddelade statsminister Tage Erlander sin avgång. Han var 68 år och hade varit socialdemokratisk partiordförande och statsminister i rak följd under 23 år. Den 1 oktober samma år valdes inte helt oväntat Olof Palme som efterträdare till de båda posterna.Olof Palme anställdes 1953 som Erlanders sekreterare och han blev en mycket nära och viktigt medarbetare för Erlander. Palme blev kommunikationsminister 1965 och utbildningsminster 1967.

Erlander var partiordförande och statsminister 23 år i rak följd. Palme var partiordförande i 17 år och statsminister under 11 av dem.

Arvid Lagercrantz samtalade 1974 med Tage Erlander i fem program om de stora politiska frågorna:

Tage Erlander dog 1985 och året därpå blev Olof Palme mördad.