Protester mot polisflytt till Göteborg

Kommunstyrelserna i Skövde, Borås och Uddevalla protesterar mot planerna på en samlad kommuniktionscentral i Göteborg för polisen i Västra Götaland.
I ett brev till polismyndigheten skriver kommunledningarna, att det finns en oro för att föreslaget inte uppfyller medborgarnas krav på polisservice. Den lokalkännedom som finns i den nuvarande organisationen kan gå förlorad. Konsekvenserna i berörda områden utanför Göteborg blir en ytterligare inskränkning av polisresurserna. I brevet skriver kommunerna, att de borde fått föreslaget på remiss - även om polisens organisation är en statlig angelägenhet.