Vilhelmina söker samarbe med grannarna

Just nu utreder Rikstrafiken den framtida flygtrafiken till och från inlandet. Tre flygplatser i inlandet kostar mycket för staten.
Nu söker de olika flygplatskommunerna argument för sina flygplatser. Vilhelmina vill till exempel få till stånd ett samarbete med Åsele och Vilhelmina om SIN flygplats Sagadal . Fast det socialdemokratiska kommunalrådet i Vilhelmina, Åke Nilsson, säger att det här alls inte ska ses som ett försök att stärka Sagadals polsitioner. I Dorotea är man intresserad av samarbete. Nicke Gran, folkpartistiskt kommunalråd i Dorotea säger att Sagadal är oerhört viktig. Men några konkreta planer på hur samarbetet skulle se ut finns ännu inte. (20031021 16:16:12)