Tandhälsa kan avslöja ätstörningar

Frätskador på tänderna kan vara ett av de första kliniska tecknen på ätstörningar. Det här görs nu tandläkare mer uppmärksammade på i ett nytt forskningsprojekt i Örebro. Tanken är att man snabbare ska kunna identifiera och hjälpa unga killar och tjejer som har ätstörningar.
Många personer med ätstörningar kan gå med sin sjukdom i flera år utan att omgivningen misstänker nåt. Men en tandläkare kan upptäcka problemen tidigt. Frätskador på tänderna är ett av dom första tecknen på ätstörningar. - Frätskadorna orsakas av att de äter mycket frukt, dricker mycket sura drycker och lightdrycker, men också av det faktum att personerna ofta kräks, säger Ann-Katrin Johansson, tandläkare och forskare på nationellt kunskapscentrum för ätstörningar i Örebro. Att upptäckt frätskadorna tidigt är viktigt av flera anledningar. Om tandskadorna går för långt blir de i sig ett stort problem, som kan innebära behandlingskostnader på flera tiotusentals kronor. Dessutom kan patienterna inte äta om tänderna isar och ilar och gör ont. Men frätskadorna är inte lätta att upptäcka, eftersom det bara är det allra yttersta skiktet på tanden som kalkas ur. Men en tandläkare kan se att tandens form har förändrats. Med mer kunskap kan tandläkarna bli ännu bättre på att tidigt hitta personer som behöver vård. I det nya forskningsprojektet i Örebro ska Ann-Katrin Johansson kartlägga munhälsan hos en stor grupp patienter med ätstörningar så att diagnoserna kan bli snabbare och säkrare. - Om tandvården kan upptäcka patienter med ätstörningar tidigare så kan vi också på så sätt hjälpa personen att få en kortare behandlingsperiod även inom den psykiatriska vården, säger Ann-Katrin Johansson.