Proteiner befaras bli framtidens biovapen

Kroppens viktigaste byggstenar, proteinerna skulle kunna bli framtidens biologiska stridsmedel. Felveckade proteiner kan orsaka svåra sjukdomar, som galna kosjukans prioner till exempel lärt oss. För att förbereda sig på sådana eventuella terrorscenarion har ett försvarsfinansierat forskningsprojekt startats vid bland annat Linköpings universitet.
Galna kosjukan och andra tidigare epidemier har lärt oss att även proteiner kan orsaka svåra och dödliga sjukdomar. Felveckade proteiner som prionerna kan ta sig in i våra nervceller och omvandla proteiner från den friska till den sjukliga formen. - Med tanke på hur hårt galna kosjukan slog mot europeiska livsmedelsproducenter kan man ju förställa sig vad som skulle hända om man lyckades smitta ner och sprida något annat livsmedel som innehåller proteiner som kan göra oss sjuka, säger Per Hammarström, biokemist och en av forskningsledarna för projektet i Linköping. Målet med det försvarsfinansierade projektet är att försöka föreställa sig framtida möjliga hot, och att förbereda sig. - Om det inträffar ett sådant terrorscenario i framtiden så vet vi förhoppningsvis mer om mekanismerna bakom proteinerna. Då kan vi hitta smittämnena och förhoppningsvis oskadliggöra dem, säger Per Hammarström.