Gävleborg

Stora vindkraftsplaner i Finngrundet

Nordens största vindkraftspark kan komma att ligga i Finngrundet utanför Gävlekusten, i alla fall om Hans Ohlsson, projektledare på företaget WPD Scandinavia AB, får bestämma. Efter 6 års planerande och undersökande har företaget nu sökt tillstånd hos Regeringen.

Vindkraftparken skulle bestå av 300 vindkraftverk och kunna försörja drygt en miljon hushåll. Planerna på att bygga har funnits sedan 2003. Men platserna för bygget, Östra och Västra Banken, ligger nära ett så kallat Natura 2000-område, vilket är ett av EU särskilt skyddat naturområde. Därför har företaget stött på patrull från både Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

Miljöpåverkan oroar
Naturvårdsverket är oroliga att vindkraftsparken skulle komma att påverka djur och natur och därför har företaget gjort en del undersökningar kring miljöpåverkan.

– Vi har gjort undersökningar av fisk och hur botten ser ut, och jag tycker det ser väldigt bra ut, säger Hans Ohlsson , projektledare för det stora vindkraftsprojektet.  

Ytterligare steg i processen väntar
Men vägen till att få tillstånd för att bygga en vindkraftpark är lång. Det krävs tillstånd från både Regeringen och Miljödomstolen. Det har tagit 6 år att samla kunskap och information för den miljökonsekvensbeskrivning som krävs för att söka tillstånd. Trots detta är Hans Ohlsson optimistisk.

– Nu jobbar vi vidare och försöker ta ett steg till i processen.

Om tillstånd ges räknar man med att börja bygga år 2014.

Irini Mavroudis
irini.mavroudis@sr.se