Umeå vill ordna tillfällig lösning för holmöfärjan

Umeå kommun vill nu snabbt lösa kommunikationerna till och från Holmön.
Åtminstone tillfälligt medan frågan utredas vidare. Kommunen föreslår att Vägverket tar ansvar för att staka ut en vinterväg så tar kommunen ansvar för att trafikera den. Hur det ska bli mer definitivt är en fråga som dragits i långbänk i många år. Nu har den hunnit fram till regeringens bord men det är oklart när det kommer något avgörande beslut.