Vinstlyft för SEB

Bankkoncernen SEB redovisar en operativ rörelsevinst på 2 004 miljoner kr för årets tredje kvartal. Det är en rejäl förbättring jämfört med motsvarande period i fjol, då vinsten uppgick till 1 551 miljoner kr.
Räntenettot blev 3 520 miljoner kr, en ökning från 3 405 miljoner kronor ett år tidigare. Provisionsnettot steg till 2 576 miljoner kr (2 333) medan nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 412 miljoner kr (449). Totalt uppgick SEB:s intäkter under kvartalet till 6 698 miljoner kr, jämfört med 6 407 miljoner kr motsvarande period 2002. De totala kostnaderna blev 4 455 miljoner kr (4 632) och kreditförlusterna uppgick till 273 miljoner kr (181).