Kyrkopersonal åker på kurs

Präster, församlingspedagoger och musiker i Svenska kyrkan som jobbar med konfirmander ska lära sig mer om damp, ADHD och dyslexi.
Varje stift ska skicka två representanter på två kurser, den första i november och de andra är i april nästa år. Tanken med kurserna är dom som jobbar med ungdomar med speciella behov ska lära sig att bemöta ungdomarna på rätt sätt och att anpassa undervisning i sin konfirmandgrupp.