100 företag som hanterar kemikalier granskas

Nästan 100 företag i Jönköping ska granskas för att se om dom klarar av att hantera farliga kemikalier på det sätt lagen kräver.
Det är arbetsmiljöinspektionen som bland annat kommer att granska om företagen har tillräckligt kontroll över vad dom hanterar för kemikalier och om dom sköter hanteringen på rätt sätt. Inspektionen görs i hela landet och över 1200 företag i länet har fått brev om att de kan få ett inspektionsbesök, men knappt 100 företag ska alltså besökas.