Färre laxar ska rädda rödingen i Vättern

För att rädda rödingen ska Länsstyrelsen nästa år minska utsättningen av lax i Vättern. Rödingbeståndet är för närvarande oroväckande svagt, och laxen riskerar att konkurrera ut rödingen. - Rödingen är fiskarnas Rolls-Royce. Den gör sjön unik, säger länsfiskerikonsulent Jarl Svahn i Skaraborg.
Laxen och rödingen anses konkurrera om födan i Vättern. Genom att minska utsättningen av lax med 10 000 fiskar nästa år kan rödningbeståndet öka om fyra-fem år, tror Jarl Svahn. Dessutom kan det bli aktuellt att höja minimimåttet på den rödning som får tas upp ur sjön. Under 80- och 90-talen togs det upp mellan 20 och 40 ton röding per år. Fångsterna är nu nere i bara 12 ton per år. Det minskade laxbeståndet är redan ett bekymmer för fritidsfiskarna, och nu ska laxarna bli ännu färre. - De kommer kanske att bli besvikna när de inte får upp så många laxar åt gången. Men istället kan de få större laxar genom att fiskarna utnyttjar det foderöverskott som blir i sjön, säger Jarl Svahn.