"Vi har inte försämrat för tidningsbuden"

Kommunalrådet Sten Bergheden (m) i Mariestad avfärdar tidningsbudens kritik om sämre belysning på gatorna. - Den besparing vi nu gjort har inte försämrat för tidningsbuden, anser Sten Bergheden.
I morse var han själv ute och träffade tidningsbuden tidigt på morgonen. Men han håller inte med tidningsbuden i kritiken, att gatorna i Mariestad nattetid blivit mörkare. - Den situation som nu råder har vi haft i sju år, säger Sten Bergheden. Han medger bara att lamporna släcks en timma senare på kvällarna, och att en genomfartsled påverkas av besparingarna. - Det är ju tråkigt att elpriserna i Sverige blivit så höga att vi inte kan använda strömmen i den utsträckning vi vill. Men regeringen har ju satt upp målet att vi ska spara och minska elanvändningen, säger Sten Bergheden.