Förslag till förbättring av säkerhet i Falkenberg

Falkenbergs kommuns förvaltningschefer har nu tillsammans kommit överens om en åtta punkter lång lista över vad som ska åtgärdas för att öka säkerheten för de kommunanställda.
I ett svar till fackförbunden SKTF och SACO; om vad man planerar att göra med anledning av den hotbild som finns mot personalen, skriver kommunchefen Gerd Johansson bland annat att man kommer att vara mer uppmärksam på okända personer och se över när man ska låsa kontors- och korridorsdörrar. Samtliga chefer var dock överens om att Stadshuset i Falkenberg även i fortsättningen ska vara öppet för allmänheten.