Oro för Nordeas framtid i Finland

Idag håller den nordiska bankkoncernen Nordea bolagsstämmor, både i Stockholm och i Helsingfors. Den finska centralbanken, Finlands Bank, uttrycker stark oro för Nordeas planer på att i framtiden bli ett s k Europaföretag på svensk mark, i enlighet med EU:s nya förordningar.
Vi blir försökskaniner .. det är ogenomtänkt.. det hävdar Finlands Bank i en mycket oroad kommentar till Nordeas planer på att omorganisera sig till ett s k Europaföretag, på svensk botten, när detta blir möjligt om ungefär ett år. Nordea umgås med tanken på att ta det steget under 2005, och frågan diskuteras bl i dag då Nordea-koncernen håller bolagsstämmor i både Stockholm och Helsingfors. Går ledningens planer i lås blir Nordea sannolikt det första nya Europaföretaget över huvudtaget. Men Finlands Bank undrar om det är så klokt att det blir just ett finansföretag som anmäler sig på det viset. Nordea står för uppåt hälften av all bankverksamhet i Finland och plöstligt skulle alltså den ställas under svenska Finansinspektionens översyn. Detta trots att Finland och Sverige i vissa fall har skiljaktiga regler då det gäller sådant som insättarskydd eller krav på soliditet och kassareserver. Och vilken blir Finlands Banks roll som centralbank i händelse av en likviditetskris inom Nordea? Här blottas oklarheter, säger Finlands Bank i en kritisk kommentar som idag finns ute i alla finländska medier. Banken har framfört de här synpunkterna tidigare i Bryssel, men utan vidare gehör, konstaterar man.