Israel bygger vidare på muren trots FN-beslut

Israel kommer att fortsätta bygget av säkerhetsbarriären mot de palestinska områdena, trots att FN:s generalförsamling natten till onsdagen krävde att bygget stoppas. Men också bland israelerna finns kritiska röster.
– För det första kostar barriären en massa pengar och dessutom kommer den inte heller att fungera som ett skydd, tror Schmoel Priesly, en av de israeler som är kritisk till muren som håller på att byggas för att skydda israelerna mot palestinierna på den ockuperade Västbanken. Bygget kommer att kosta Israel omkring åtta miljarder kronor. FN kräver byggstopp FN:s generalförsamling kräver att bygget stoppas och att de 145 kilometer som redan är klara rivs. Det kommer Israel inte att göra. Vice premiärminister Ehud Olmert säger i dag att bygget fortsätter och de opinionsmätningar som har gjorts visar att en majoritet av israelerna stöder barriärbygget. Monose Avram äger en butik längs en mycket populär affärsgata i Jerusalem. Han vill att bygget fortsätter för han är hela tiden rädd att självmordsbombare ska dyka upp. – Vi hatar inte araberna, men araberna hatar oss judar och därför måste vi skydda oss, tycker Monose Avram. Det som har väckt de största protesterna mot stängslet, eller muren, är att den till stora delar byggs inne på palestinsk mark. Följer inte gamla gränser Den följer inte den gamla gränsen mellan Israel och de palestinska områdena, utan gör stora svängar in på Västbanken för att på så sätt innesluta israeliska bosättningar som har byggts på palestinsk mark. Många är rädda för att det helt enkelt är fråga om en israelisk annektering av palestinska områden. Också det kritiseras i Israel, men ibland från en annan utgångspunkt. Israeler hoppas fortfarande på ett Storisrael och tycker att barriären borde dras längs Jordanfloden och helt inkorporera Västbanken med Israel. – Den kan rivas när också Jordanien är israeliskt, säger Esrah Levi.
Christer Fridén, Jerusalem christer.friden@sr.se