Restaurang stämd av byggbolag

En restaurang i Karlskrona stäms på 24 000 kronor av ett byggföretag.
Byggföretaget skriver att man inte fått betalt för det renoveringsarbete som utförts på restaurangen under 2003 och att man inte heller kunnat kontakta platschefen på restaurangen för att diskurera fakturans belopp. Ägarna till restaurangen menar å sin sida att priset på renoveringen var alldeles för högt och har istället betalt 15 000 kronor till byggföretaget eftersom inte ägarna anser att de har fått diskutera fakturans belopp.