Länsstyrelsen vill avvakta polisutredningen

BÅSTAD. Länsstyrelsen i Skåne vill avvakta polisutredningen kring sommarens utsläpp i Lyabäcken innan man eventuellt ger tillstånd för att återuppta provborrningarna i Lya uppe på Hallandsåsen.
Banverket och tunnelentreprenören Skanska/Vinci har tidigare meddelat att man går vidare med tunnelbygget genom Hallandsåsen utan att invänta polisens utredningen kring Lyautsläppen. Tunnelprojektet fortskrider alltså, men innan provborrningarna kan fortsätta måste man invänta polisutredningen. Enligt Magnus Berg som är jurist på länsstyrelsens miljöenhet vill man helst se att polisutredningen blir färdig för att kunna klargöra vad som orsakade utsläppen i Lyabäcken i juli i år. Först därefter kan man eventuellt ge tillstånd till en fortsatt provborrning i Lya. Provborrningarna som avbröts den 22 juli måste slutföras om Banverket och Skanska/Vinci ska få svar på om det går att förbehandla den spruckna och vattenförande Möllebackszonen från tunnelnivå. Kan inte provborrningarna slutföras, till exempel på grund av att länsstyrelsen inte ger sitt tillstånd, så återstår bara alternativet att förstärka zonen uppifrån markytan. Då etableras en stor arbetsplats i utkanten av Lya där man ska borra runt 800 hål rakt ner i åsen för att frysa och eventuellt betongsförstärka berget.