Minus för KPS i Kristinehamn

Verksamheten vid Kristinehamns Folkhögskola kommer att redovisa ett rejält underskott i år. Enligt en prognos som skolans ledning har gjort kommer underskottet att stanna på nästan en miljon kronor.
Det är personalkostnader och kostnader för köpta tjänster som kommer att avvika kraftigt mot budget. Det åtgärder som ändå vidtagit har dock haft positiva effekter. Dessutom varnar skolledningen för viss övertalighet inför arbetet med nästa års budget. En övertalighet som man hoppas kunna lösa med avtalspensioneringar.