Lösning dröjer för Eyravallen

Örebro SK har fortfarande finns inte kommit fram till någon lösning för hur byggandet av Eyravallen i Örebro ska kunna fortsättas. Enligt ÖSK:s ordförande, Ove Lindqvist, diskuterar föreningen fortfarande med företag och eventuella finansiärer i Örebrotrakten, men processen har tagit längre tid än ÖSK först räknade med.
Det fattas ungefär 25 miljoner kronor för att bygga klart Eyravallen. Den tyska bank som äger Eyravallen har förklarat sig beredd att gå in med mer pengar om Örebro kommun står som säkerhet. Örebro kommun har dock nekat till detta.