Hemtjänstslarv var inte engångsföreteelse

Hemtjänsten i Västra innerstaden i Malmö ändrar nu sina rutiner sedan känslig information om vårdtagare hittats slängda i en park förra veckan.
All personal kommer i fortsättningen att utrustas med en jourväska, där listorna på något sätt kan sättas fast så att den känsliga informationen inte kan tappas bort, det skriver tidningen Metro. Beslutet togs vid ett krismöte där arbetsledarna inom hemtjänsten diskuterade åtgärder efter det som hänt. Men det är inte första gången det händer att konfidentiell information om vårdtagare vid hemtjänsten hittats på olämpliga ställen. Kenneth Persson, socialdemokratisk politiker i stadsdel Limhamn/ Bunkeflo, som till vardags arbetar som fastighetsskötare i centrum, hittade i våras två kassar fyllda med papper om vårdtagare, papper som kommunen rådde honom att kasta. - Det var personakter på vårdtagare med namn, adress och portkoder och personnummer och vilken medicinering de skulle ha, säger han. Kenneth berättar att han blev hänvisad till stadsdelskontoret i centrum, där han man bad honom slänga pappren. För chefen för vård och omsorg i Stadsdel Centrum, Ronny Gullberg, kommer Kenneth Perssons berättelse som en ovälkommen överraskning. Enligt honom skulle man från kommunens sida ha agerat helt annorlunda om han fått råda: - Man ska ju titta på pappren och se till att saken blir korrekt hanterad, särkilt om de innehåller konfidentiella uppgifter, säger han.