U-båtar i Norge kan testas för Israel

I Nato-landet Norge är flera politiker i försvarsutskottet oroliga för att utländska u-båtar som ska testas utanför den norska kusten, är avsedda för Israel. Det har skett tidigare och det är extra bekymrande om det sker nu igen med tanke på läget i Mellanöstern, anser de norska politikerna.
Det är ett tyskt varv som tillverkar ubåtarna och som fått diplomatiskt godkännande av det norska försvaret att testa dem utanför Kristiansand i södra Norge och dessutom ligga i en norsk hamn om natten. Själva testerna utförs i Skagerak, i internationellt farvatten mellan Danmark, Sverige och Norge. Också tidigare har det tyska varvet testat u-båtar. De u-båtarna har visat sig gå till den israeliska marinen. Israelisk marin i norska vatten på nittitalet Under en period i slutet av nittiotalet fick också den israeliska marinen specialtillstånd av norska regeringen att gå i norska farvatten, vilket skapade livlig debatt. Nu ska det tyska varvet starta tester igen och det har gjort att flera politiker från Arbeiderpartiet och Vänsterpartiet i försvarsutskottet är oroliga för att det återigen ska vara u-båtar avsedda för Israel. Israel står utanför Nato Särskilt med tanke på att Israel står utanför Nato och att det förs diskussioner om att Israel förser sina u-båtar med atomvapen. Oron finns också för att israeliska militärer ska komma hit. Det spända läget i Mellanöstern gör att det är oacceptabelt att ha israeliska u-båtar här och samarbeten om militär utrustning, säger Marit Nybakk från Arbeiderpartiet som är ordförande i det norska försvarsutskottet. Försvaret ser inget hinder Norska försvaret anser att det inte är något problem att godkänna att ett varv från Natolandet Tyskland går med u-båtar under tysk flagg här. Norska försvaret lägger sig inte i var u-båtarna ska säljas senare. Den norska försvarsministern i den borgerliga regeringen har nu fått den rent principiella frågan på sitt bord om hur regeringen förhåller sig till att icke-Natoländer har den här typen av samarbeten och övningar här. Men än har inte den norska regeringen svarat.
Beatrice Janzon, Oslo beatrice.janzon@nrk.no