Sopförbränningsanläggning på Gotland utreds

Gotlands kommun ska utreda förutsättningarna för att bygga en sopförbränningsanläggning.
Tillsammans med Gotlands Energiverk (GEAB) och slakterikoncernen Swedish Meats har kommunen beslutat avsätta 250 000 kronor för att undersöka möjligheterna att bygga en sådan anläggning någonstans på Gotland.