Fem skolor i Gävle hotas av nedläggning

Fem skolor kan komma att läggas ned i Gävle kommun. Det väntas Barn- och ungdomsnämnden besluta. De hänvisar till det minskade elevantalet.
Enligt förslaget ger nedläggningarna en besparing på 6 miljoner kronor när elever och lärare flyttas över till näraliggande skolor. De skolor som föreslås läggas ned är Brynässkolan, Kastet, Grååsen, Häcklinge samt Varva skola. Nedläggning av ett högstadium sker också på Stenebergs skola. Beslut om nedläggningarna fattas av Barn- och ungdomsnämnden den femte november.