Regeringen vill minska på olagliga aborter

Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige ska utredas. Det är innebörden av nya utredningsdirektiv som Socialdepartementet presenterar på torsdagen. Möjligheten att minska antalet illegala och hälsofarliga aborter för kvinnor från bland annat Polen är en av orsaker.
Före 1975 var abort tillåtet i Polen men förbjudet i Sverige och många svenska kvinnor reste över Östersjön för att få ingreppet utfört. Idag har Polen liksom Irland förbud mot abort och det finns flera länder med hårda restriktioner. Utlänningar får inte göra abort här I Sverige är det förbjudet för kvinnor med utländskt medborgarskap att genomgå abort. Först om det finns särskilda skäl kan Socialstyrelsen ge tillstånd. Förra året fick 80 utländska kvinnor rätt till abort av Socialstyrelsen. Enligt generalsekreteraren för Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, Katarina Lindahl, är behovet är sannolikt mycket större. – Vi vet ju att det i Europa finns väldigt mycket av det som så otäckt kallas abortturism – kvinnor som reser till andra länder för att göra abort. Det är inte alls bara mellan Irland och England, där det är mellan 4 000 och 6 000 per år, utan det gäller i hela Europa, säger Katarina Lindahl. Utreder betalning Syftet är att undersöka om abortlagen ska skrivas om så att utländska patienter, mot betalning, kan få göra abort på samma villkor som andra sjukvårdande ingrepp. Det är ett av argumenten mot en lagändring, säger Katarina Lindahl. – Sverige är ett dyrt land och det är inte så många som kommer ha råd att resa hit och betala det själva men jag tycker ändå att vi ska ha en lagstiftning som inte utestänger kvinnor från att göra det, säger Katarina Lindahl. Tror inte det blir en belastning Att den redan hårt ansträngda svenska sjukvården skulle få problem om fler utländska kvinnor tas emot för aborter tror inte Katarina Lindahl är någon risk. – Jag har svårt att tro att det här skulle anstränga den svenska sjukvården mer speciellt inte om man tar betalt för det, säger hon.
Anna Larsson anna.larsson@sr.se