Kommunfullmäktige har brist på ärenden

Kommunfullmäktige runt om i landet får allt mindre att säga till om.
I år har minst 95 fullmäktigemöten ställts in i brist på ärenden. Det visar en enkät som tidningen Kommunaktuellt har gjort bland kommunfullmäktiges ordförande. I undersökningen konstateras att det har skett en stor förskjutning av makten till tjänstemän, kommunstyrelser och nämnder. Var fjärde ordförande vill nu att antalet fullmäktigeledamöter minskas eftersom det är orimligt att samla ett stort antal människor bara för att diskutera ett fåtal ärenden. Kommunaktuellts enkät har besvarats av 218 fullmäktigeordförande, vilket är runt 75 procent.