Företaget där man är sin egen chef

Helt fria arbetstider, sex veckors semester och betalt för att äta lunch och motionera på arbetstid. Du är din egen chef och lönen bestämmer du själv ihop med arbetskamraterna. Så ser förhållandena ut för de anställda på kunskapsföretaget och bokförlaget Björn Lundén i Näsviken utanför Hudiksvall.
Företaget har sedan starten 1987 byggts upp med en helt platt organisation. Det innebär till exempel att det inte finns några chefer, istället arbetar man i projekt som man själv initierar. Beslut i jobbet och om investeringar i stort som smått tas av den enskilde och var och en av de 34 anställda arbetar då det passar dem själva. För grundaren och delägaren Björn Lundén är modellen med platt organisation och de generösa, fria arbetsvillkoren en självklarhet. - Det är sunt förnuft. Det är ingen kostnad, det är en investering. Det är ju personalen som genererar intäkterna och släpper man då energin fri så att man lägger ned så stor del av den energin på jobbet varje dag, istället för på aktiebolaget sig själv, för att fundera över hur jag ska få högre lön eller få ett bättre skrivbord eller hur jag ska hinna hämta barna på dagis. Om man slipper det då kan man lägga ned den energin på operativt arbete och tjäna pengar i företaget, säger Björn Lundén. Han anser att traditionella hierarkiska företagsstrukturer är kränkande och påfrestande för den enskilde medarbetaren och är övertygad om att i princip alla arbetsplatser skulle kunna arbeta efter samma modell som de gör på hans företag i Näsviken, om de bara ville och byggde upp det successivt. De största bromsklossarna på arbetsmarknaden anser han att arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och fackföreningsrörelsen är. - Jag är väldigt förvånad över att vi fortfarande har den här organisationen med en motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare på varje arbetsplats. Att människorna i Svenskt Näringsliv sitter och kucklar om hur man ska hantera sin motpart, det vill säga sina egna anställda. Hur kan man uppfatta dem som en motpart? Det är sjukt hela systemet! säger Björn Lundén. Hans eget företag har inget kollektivavtal med något fackförbund, detta på grund av att man varken får eller vill teckna ett avtal. Många av de arbetsvillkor som gäller på bokförlaget hamnar nämligen stick i stäv med några av de fackliga grundkraven, rätten till OB-ersättning och övertidsersättning. Anledningen till avsaknaden på detta är att alla anställda är helt fria att arbeta precis när det passar dem, utan krav på vare sig antal arbetade timmar eller när arbetet utförs. De anställda har en fast timlön, de får betalt för antalet arbetade timmar. Den som vill arbeta på en lördag gör det. - Men om man väljer att arbeta en lördag då är det inte obekvämt för en och då ska man ju heller inte ha ob-ersättning, resonerar Björn Lundén.