"Skynda långsamt med kyrkligt partnerskap"

Biskop Jonas Jonsson anser att kyrkan ska skynda långsamt när det gäller frågan om kyrkligt partnerskap för homosexuella. På onsdagen diskuterades frågan på Kyrkomötet i Uppsala, kyrkans högsta beslutande organ.
Gudstjänstutskottet har föreslagit att kyrkan bör se över vilka former ett kyrkligt partnerskap ska se ut och vilka konsekvenser det får för kyrkan. Men Jonas Jonsson säger till Eskilstuna-Kuriren att man bör gå långsammare fram eftersom Kyrkomötet förra året beslutade att frågan ska diskuteras i församlingarna fram till år 2005 innan kyrkan fattar beslut.