På Gösta Bohmans tid – intervjuserie 1983

23 min

1983 intervjuade Thomas Hempel i två program Gösta Bohman, ledare för moderata samlingspartiet 1970-1981 . 

 
I det första programmet berättar Gösta Bohman om trepartiregeringens tillkomst 1976 och dess fall 1978.
 
Del två handlar om den utrikespolitiska debatten i början av 1970-talet och om striden med företrädaren som partiledare, Yngve Holmberg.