Borlänge backar om flytt av Halvars-elever

Borlänge kommun backar nu när det gäller förslaget att flytta enstaka elever från Halvars skola för att ge plats åt elever från Spraxya skola som läggs ner. Det visar att det går att påverka om man engagerar sig säger Helena Bergholdt-Wennström, representant i skolrådet på Halvars skola.
Uppslutningen har varit i det närmaste total i byarna i västertunet sen förslaget kom om att lägga ner Spraxya skola, och målsättningen har varit att själva komma med alternativa lösningar till kommunen för att barnen så lite som möjligt ska komma i kläm. Och trots att kommunen nu backar när det gäller att flytta enstaka elever så kommer västertunaborna att på söndag genomföra en manifestation för visa Borlänge kommun att bygdens invånare tar sin skola och bygd på allvar