Protester gav resultat för travet

Det blir färre tävlingsdagar för travbanorna i Norrland nästa år, men bantningen blir inte lika hård som många befarat.
I går beslutade Svenska Travsportens Centralförbund om besparingar på 63 miljoner kronor inför nästa år, och då har man delvis ändrat sig efter att främst travfolk i Norrland protesterat mot ett tidigare sparförslag. I ursprungsförslaget skulle 56 tävlingsdagar plockas bort 2004, varav hela 40 i Norrland. I det nya sparpaketet sparar man mer på olika premier och garantibelopp, där hästägare, uppfödare och de aktiva får ta ett gemensamt ansvar. Pengar till totalt 31 tävlingsdagar dras in, men man öppnar samtidigt för banorna att själva bestämma hur många dagar man vill tävla, utifrån de tilldelade medlen. Flera av grannbanorna får en minskning av grundbeloppen för fyra tävlingsdagar, medan Östersundstravet klarar sig med en. - Det är i vart fall bättre än det tidigare förslaget, säger ordföranden i Jämtlands travsällskap, Nils Eriksson.