Vanskötta katter omhändertas

Flera katter som ägs av ett äldre syskonpar i Markaryds kommun ska omedelbart omhändertas. Det har miljö-och byggnadskontoret i Markaryd beslutat.
Vid en inspektion upptäcktes att katterna for mycket illa, bland annat var de avmagrade och hade ögoninflammation. Syskonparet motsätter sig att katterna omhändertas.