Dåligt mottagande i Luleå

Luleå kommun får hård kritik för att man inte följer sin egen handlingsplan för barn med behov av särskilt stöd i skolan. Kritiken kommer från Lena Lampa i Antnäs, som har en 11-årig dotter med Aspergers syndrom.
Lena Lampa anser att den plan som kommunen tog för fyra år sen stämmer dåligt med det mottagande som hennes dotter fick när familjen för två år sedan kom till Luleå från en annan kommun. Barn med Aspergers syndrom är mycket känsliga för störningar och det påverkar inlärningen. Det har politikerna också tänkt på när de skrev sin handlingsplan. I den betonas behovet av kompetensutsveckling för personalen, att det behövs fler alternativ i rektorsområdena och att det behövs bra rutiner vid skolbyten. Men enligt Lena Lampa är det stora brister på alla de punkterna. Hon tycker nu att skolledningen måste se till att följa handlingsplanen, till exempel höja kompetensen och inrätta särskilda Aspergerklasser som alternativ i grundskolan.