Landstinget fortsätter satsa på turism

Landstingets ifrågasatta turismsatsning fortsätter.
Landstinget har satsat 2,5 miljoner kronor på ett turismprojekt, samtidigt som de ska spara 70 miljoner kronor. Dessutom har ärendet inte handlagts korrekt, men i går beslöts att satsningen trots det kommer att fortsätta. Landstinget vill inte ta den juridiska risk som det skulle innebära att häva avtalet, eftersom det kanske skulle kosta lika mycket pengar.