”HM motverkar personal i facket”

Hennes och Mauritz, HM, anklagas i USA för att motarbeta att personalen går med i facket. Protester har nyligen genomförts vid en HM-butik i Chicago och fler demonstrationer planeras till på fredag i samband med öppnandet av en ny affär i New York. Scott Zdrazil på den fackliga organisationen Unite, som står bakom protesterna, är mycket förvånad över det svenska företagets politik.
– Sverige har ju ett gott rykte här i USA för att ni respekterar mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter, och ni har ju starka fackförbund, därför är det en chock att se ett svenskt företag komma hit och bete sig så här, säger Scott Zdrazil. Bedriver kampanj mot facket Den fackliga organisationen med ungefär 250 000 medlemmar anklagar HM för att bedriva en antifacklig kampanj, att företaget trots att det säger att de anställda får organisera sig så motarbetar HM de som vill ansluta sig. Bland annat har cirka 200 anställda på en distributionscentral i New Jersey, som klagat på olagligt låga löner, och dålig arbetsmiljö motarbetats. Det svenska klädföretaget ska, enligt Unite, bland annat ha hyrt in jurister som arbetar just med att underminera fackens försök att organisera personal, något som inte är ovanligt i USA. Vänder sig till Stockholm HM beter sig som andra aggressivt antifackliga företag i USA, konstaterar Zdrazil, och säger att det är omöjligt att få till en dialog med företagets USA-kontor. Nu försöker man med huvudkontoret i Stockholm istället. Han hoppas att tvisten ska lösa sig, men säger att så länge den inte har gjort det kommer Unite forsätta att protestera och demonstrera i samband med att HM öppnar nya butiker i USA – Vi ska förstöra festen, säger Zdrazil. Fackförbunden möts En representant för Unite är nu i Sverige och söker stöd hos svenska fackförbund. På onsdagen hade Unite ett första möte med Handelsanställdas förbund och tjänstemannafacket HTF. Senare på torsdagen tar facken ställning till hur ett eventuellt stöd ska organiseras. - Jag tycker det är beklagligt om ett svenskt företag som har goda relationer till facken i Sverige inte tar det ansvaret på huvudkontoret här i Sverige utan överlåter det på ledningen i USA. Det viktiga är att man har en helhetssyn i företaget. Det här är tragiskt, säger Bengt Ohlsson, vice ordförande i HTF. Handels har tagit upp frågan med HM Handelsanställdas förbund har träffat ledningen för Hennes och Mauritz i Sverige för att diskutera situationen i USA. Enligt Handels tog företagsledningen då frågan på stort allvar och lovade kontakta USA-ledningen. - Vad som sedan gått snett vet vi inte, säger man på Handels. På Hennes och Mauritz anser man inte att facklig organisering motarbetas och menar att det delvis handlar om en konflikt om vilket fack som ska organisera de anställda. Den jurist som företaget, enligt fackförbundet Unite, har anlitat för att driva kampanj mot facket är, enligt HM, företagets egen jurist sedan länge och inte värvad i något sådant syfte. ”Facket behövs inte” I ett informationsmaterial till de anställda i USA gör HM klart att det inte behövs något fack för att diskutera arbetsrelaterade frågor. Företagets chef för miljö- och socialt ansvar, Ingrid Schullström, tycker det är olyckligt att sådan information gått ut. - Vi har tydligt sagt ifrån att sådant inte får distribueras efter att vi fick kännedom om det. Det är olyckligt och det sker inte längre, säger hon. Är det inte på sin plats att Hennes och Mauritz i USA klargör var företaget står när det gäller arbetsrelaterade frågor? - Det är ingenting jag kan fatta beslut om nu. Det får vi diskutera. Jag tycker att vi är klara i vår information, att vi ställer oss neutrala i den här frågan, och jag är övertygad om att vår personal har uppfattat det, säger Ingrid Schullström.
Anders Ask, New York anders.ask@sr.se
Pia Lille pia.lille@sr.se