Distriktssköterskor kvar efter kritik

Det blir ingen nedläggningen av distriktssköterskemottagningar i Sjuhärad, åtminstone inte just nu.
Politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden drar tillbaka det kritiserade förslaget att lägga ner distriktssköterskemottagningar runt om i Sjuhärad. Beslutet skulle tas på nämndens sammanträde i dag. Förslaget har fått mycket kritik från bland annat från byalag i Mark och från kommunpolitiker. Nämndens presidium informerade i går representanter för bylagen och kommunpolitiker att nedläggningsförslaget dras tillbaka. Beslutet om hur den aviserade besparingen på 1,3 miljoner kronor ska genomföras skjuts upp, så att politikerna hinner ha den medborgarkontakt som är nödvändig. Men Berit Frändås, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhärad, säger att det är troligt att några av distriktssköterskemottagningarna till slut kommer att läggas ner ändå. Enligt Frändås kan distriktssköterkskor i stället hyra in sig i kommunal serviceboenden några dagar i veckan, eller några förmiddagar och ha sin mottagning där.