Utfordring räddar havsörnen

Hotet om utrotning gjorde att naturskyddsföreningen startade ett omfattande projekt med utfrodring av örnarna. Ett projekt som nu resulterat i flera häckande havsörnspar i Värmland.
Den svenska stammen av havsörn är långsamt på väg uppåt, efter att ha varit nära utrotning på 60-talet. Idag finns endast ca 350 par i landet. I Värmland finns idag vid Vänern cirka 4-5 häckande örnpar. Att havsörnsstammen nu återhämtar sig beror inte på att miljögifterna försvunnit, utan på grund av regelbunden stödutfodring under vintern på flera ställen i Sverige. Sven Widén, ansvarig för vinterutfodringen av örn i Årjäng, säger att gifter ändå är ett hot. Den svenska stammen är ännu inte så stark att den klarar sig utan vinterfodringen. Kanske kan den det om 10 år säger forskare.