Rötslam torkas till bränslepellets

Tekniska nämnden i Gotlands kommun vill köpa en anläggning från Schweiz för 20 miljoner kronor som ska omvandla slammet från reningsverken till bränslepellets som kan eldas upp
Avloppsslammet från reningsverken skulle tidigare spridas ut på åkrar som jordförbättringsmedel. Men eftersom slammet kan innehålla t ex koppar ville bönderna inte ha det på åkrarna. Enligt miljöforskare är det bättre att elda upp det i kraftvärmeverk. Om det ska bli bränsle åt Cementa eller gå till fjärrvärme är för tidigt att säga. Förutsättningen är att tekniska nämnden nu får kommunledningens tillstånd att flytta pengar från 2005 års investeringar till 2004.