För lite att göra i fullmäktige

Landets kommunfullmäktige får allt mindre att säga till om. I år har minst 95 fullmäktigemöten ställts in i landet - i brist på ärenden.
Var fjärde ordförande vill minska antalet fullmäktigeledamöter, det visar en enkät som tidningen Kommunaktuellt gjort. Många ordföranden anser det orimligt att dra ihop ett fyrtiotal människor för att diskutera ett eller två ärenden. (TT)