Inget barn- och ungdomscentrum i Östergötland

Det blir inget av förslaget om att skapa ett regionalt Barn- och ungdomscentrum i Östergötland.
Verksamheten skulle vara en brygga mellan forskning, utbildning och utveckling inom barn- och ungdomsområdet och finansieras av landstinget, universitet och kommunerna. Men eftersom politikerna i Norrköping menar att ett liknande samarbete redan finns i de östra länsdelarna i dag vill de istället utveckla det samarbetet.