Dyrare att bo i fina nya lokaler

De skolor eller äldreboenden i Uppsala kommun som har nya, fina lokaler kommer framöver att få betala högre hyra än dem som har äldre lokaler.
Med det nya systemet som kommunstyrelsen beslutade om igår är det tänkt att alla i kommunen ska bli mer medvetna om vad lokalerna kostar. De borgerliga partierna ville skjuta upp beslutet eftersom de inte tycker att det är ordentligt utrett hur det här kommer att slå mot exempelvis olika skolor.