Misstänkt skattefusk

Av 20 revisioner som skattemyndigheten gjort för restauranger i länet har 19 anmälts till åklagare för misstanke om bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och i några fall skattebrott.
Flera av företagen har inte följt de regler som gäller från den första juli i år om kassaregister, andra har inte följt bokföringslagens bestämmelser. Sammanfattningsvis kan man säga att regler och lagar kräver att allt som händer i företaget ska antecknas, det ska finnas kvitto på allt som säljs och köps, både varor och arbetskraft och ägerens ekonomi ska vara strikt skild från företagets.